بایگانی برچسب‌ها : دکوراتیو

تابلو چند تکه – منظره – سری دوازدهم

Rudi-Dar-Kouhestane-Barfi

کد : 1001/28

تابلو چهار تکه – طرح رودی در کوهستان برفی

سایز : 60*40 : فقط یک تکه موجود است : 45000 تومان

سایز : 90*60 : 70000 تومان

Be-Zolali-e-Rud

کد : 1001/29

تابلو چهار تکه – طرح به زلالی رود

سایز : 60*40 : فقط یک تکه موجود است : 45000 تومان

سایز : 90*70 : 83000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – حیوان – سری پنجم

 

Royaee

کد : 1003/7

تابلو دو تکه – طرح رویایی

سایز : شامل دو تکه 40*30 : 45000 تومان

سایز : شامل دو تکه 60*40 : 85000 تومان

Flamingo001

کد : 1003/8

تابلو دو تکه – طرح فلامینگو

سایز : 60*40 : فقط یک تکه موجود است : 45000 تومان

سایز : 80*60 : 68000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – حیوان – سری چهارم

leo1

کد : 1003/5

تابلو یک تکه – طرح یوزپلنگ

سایز : 60*40 : 45000 تومان

سایز : 120*60 : 110000 تومان

Leo2

کد : 1003/6

تابلو یک تکه – طرح ببر

سایز : 70*50 : 55000 تومان

سایز : 100*70 : 86000 تومان

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool