بایگانی برچسب‌ها : خرید تابلو چند تکه

تابلو چند تکه – منظره – سری سیزدهم

Abshar-e-Sarsabz

کد : 1001/30

تابلو چهار تکه – طرح آبشار

سایز : 60*40 : فقط یک تکه موجود است : 45000 تومان

سایز : 90*60 : 70000 تومان

Abshar-dar-Jangal

کد : 1001/31

تابلو شش تکه – طرح آبشار و جنگل

سایز : 60*40 : فقط یک تکه موجود است :  45000 تومان

سایز : 70*50 : فقط یک تکه موجود است : 55000 تومان

سایز : 100*70 : 86000 تومان

 

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – هنری – سری چهارم

Shahe-Shemshad-Ghadan

کد : 1006/5

تابلو یک تکه – طرح شاه شمشاد قدان …

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Mandana-Dariush

کد : 1006/6

تابلو یک تکه – طرح ماندانا و داریوش

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Doost01

کد : 1006/7

تابلو یک تکه – طرح نیست بر لوح دلم …

سایز : 60*30 : 41000 تومان

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – منظره – سری دهم

 Bahari

کد : 1001/23

تابلو یک تکه – طرح بهاری

سایز : 60*40 : 45000  تومان

سایز : 70*50 : 55000  تومان

Dar-Kenar-e-Roudkhaneh

کد : 1001/24

تابلو سه تکه – طرح در کنار رودخانه

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40 ) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 100*60 ) : 78000 تومان

Safe-Zemestani

کد : 1001/25

تابلو یک تکه – طرح صف زمستانی

سایز : 60*40 : 45000  تومان

سایز : 70*50 : 55000  تومان

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – منظره – سری نهم

Flowering Tree

کد : 1001/19

تابلو سه تکه – طرح درختان به گل نشسته

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40 ) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 90*60 ) : 70000 تومان

khoroosh

کد : 1001/20

تابلو یک تکه – طرح خروش

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Najvaye Asemani

کد : 1001/21

تابلو یک تکه – طرح نجوای آسمانی

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Shalizar

کد : 1001/22

تابلو سه تکه – طرح شالیزار

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40 ) : 45000 تومان

سایز : دو تکه (سایز کل : 90*60 ) : 70000 تومان

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – هنری – سری سوم

LOVE1

کد : 1006/2

تابلو چهار تکه – طرح عشق آتشین

سایز کل : 100*30 (سایز هر تکه : 30*20 ) : 56000 تومان

سایز کل : 140*40 (سایز هر تکه : 40*30 ) : 95000 تومان

water spray

کد : 1006/4

تابلو یک تکه – طرح اسپری

سایز : 60*40 : 45000تومان

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – منظره – سری پنجم

Dar yek sobh e zood

کد : 1001/10

تابلو سه تکه – طرح در یک صبح زود

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40 ) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 90*60 ) : 70000 تومان

Kashti

کد : 1001/11

تابلو یک تکه – طرح کشتی

سایز : 60*40 : 45000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – منظره – سری سوم

Desert Sunset

کد : 1001/3

تابلو یک تکه – طرح  غروب صحرا

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Zolf Ashofte

کد : 1001/4

تابلو سه تکه – طرح  زلف آشفته

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 90*60) : 70000 تومان

Paeez v Meh

کد : 1001/5

تابلو یک تکه – طرح  پاییز و مه

سایز : 60*40 : 45000 تومان

In The Jungle

کد : 1001/6

تابلو پنج تکه – طرح  در جنگل

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : پنج تکه (سایز کل : 90*60) : 70000 تومان

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – گل – سری سوم

Roses

کد : 1002/3

تابلو یک تکه – طرح  رزهای صورتی

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Sarv Ghamat

کد : 1002/4

تابلو چهار تکه – طرح  سروقامت

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : چهار تکه (سایز کل : 90*60) : 70000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool