بایگانی برچسب‌ها : تابلو گل

تابلو چند تکه – گل – سری چهارم

Arghavan

کد : 1002/5

تابلو چهار تکه – طرح  ارغوان

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 38000 تومان

سایز : چهار تکه (سایز کل : 80*70) : 68000 تومان

 

Red & Green

کد : 1002/6

تابلو یک تکه – طرح  سرخ و سبز

سایز : 60*40 : 38000 تومان

Az Samim e Ghalb

کد : 1002/7

تابلو سه تکه – طرح  از صمیم قلب

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 38000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 80*60) : 62000 تومان

 

white tulips

کد : 1002/8

تابلو چهار تکه – طرح لاله های سفید

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 38000 تومان

سایز : چهار تکه (سایز کل : 80*60) : 62000 تومان

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – گل – سری سوم

Roses

کد : 1002/3

تابلو یک تکه – طرح  رزهای صورتی

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Sarv Ghamat

کد : 1002/4

تابلو چهار تکه – طرح  سروقامت

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : چهار تکه (سایز کل : 90*60) : 70000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool