بایگانی برچسب‌ها : تابلو چند تیکه

تابلو چند تکه – منظره – سری چهارم

Aza Bolandaye kooh

کد : 1001/7

تابلو یک تکه – طرح از بلندای کوه

سایز : 60*40 : 45000 تومان

جنگل و جاده

کد : 1001/8

تابلو چهار  تکه – طرح جنگل و جاده

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40 ) : 45000 تومان

سایز : چهار تکه (سایز کل : 80*60 ) : 68000 تومان

Montahi be ghoroob

کد : 1001/9

تابلو چهار تکه – طرح  منتهی به غروب

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : چهار تکه (سایز کل : 80*60) : 68000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool