بایگانی برچسب‌ها : تابلو سه تکه

تابلو چند تکه – گل – سری دهم

Lale-haye-Sorkh

 کد : 1002/28

تابلو چهار تکه – طرح لاله قرمز

سایز : 60*40 : فقط یک تکه موجود است : 45000 تومان

سایز : 80*60 : 68000 تومان

Laleha001

کد : 1002/29

تابلو پنج تکه – طرح لاله ها

سایز : 100*50 : 80000 تومان

سایز : 150*70 : 160000 تومان

 

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – فضا – سری دوم

The-Earth-And-The-Moon

کد : 1013/2

تابلو یک تکه – طرح زمین و ماه

سایز : 60*40 : 45000 تومان

سایز : 70*50 : 55000 تومان

Moon-And-Earth

کد : 1013/3

تابلو یک تکه – طرح زمین و ماه (2)

سایز : 60*40 : 45000 تومان

سایز : 70*50 : 55000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool