بایگانی برچسب‌ها : فروش تابلو

تابلو چند تکه – هنرمندان – سری سوم

Johnny Depp

کد : 1004/3

تابلو یک تکه – طرح دزدان دریایی کارائیب – جانی دپ

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Al-Pacino

کد : 1004/4

تابلو یک تکه – طرح ال پاچینو

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Leonardo-DiCaprio

کد : 1004/5

تابلو یک تکه – طرح لئوناردو دی کاپریو

سایز : 60*40 : 45000 تومان

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – گل – سری ششم

Shaghayegh

کد : 1002/12

تابلو سه تکه – طرح  شقایق

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 90*60) : 70000 تومان

Rrose

کد : 1002/13

تابلو یک تکه – طرح رز

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Orange Rose

کد : 1002/14

تابلو یک تکه – طرح رز

سایز : 60*40 : 45000 تومان

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – خوراکی – سری سوم

Fruits3

کد : 1010/3

تابلو یک تکه – طرح میوه ها و سبزیجات

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Fruits4

کد : 1010/4

تابلو یک تکه – طرح میوه و آبمیوه

سایز : 60*40 : 45000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – منظره – سری هفتم

Ruberuye daryache

کد : 1001/14

تابلو سه تکه – طرح رو به روی دریاچه

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40 ) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 90*50 ) : 68000 تومان

Sarsabz3

کد : 1001/15

تابلو یک تکه – طرح سرسبز

سایز : 60*40 : 45000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – منظره – سری ششم

Abshar2

کد : 1001/12

تابلو سه تکه – طرح آبشار زیبا

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40 ) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 90*60 ) : 70000 تومان

Abshar1

کد : 1001/13

تابلو سه تکه – طرح آبشاری در جنگل

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40 ) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 90*60 ) : 70000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – منظره – سری چهارم

Aza Bolandaye kooh

کد : 1001/7

تابلو یک تکه – طرح از بلندای کوه

سایز : 60*40 : 45000 تومان

جنگل و جاده

کد : 1001/8

تابلو چهار  تکه – طرح جنگل و جاده

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40 ) : 45000 تومان

سایز : چهار تکه (سایز کل : 80*60 ) : 68000 تومان

Montahi be ghoroob

کد : 1001/9

تابلو چهار تکه – طرح  منتهی به غروب

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : چهار تکه (سایز کل : 80*60) : 68000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – حیوان – سری سوم

Ducks

کد : 1003/3

تابلو یک تکه – طرح جوجه اردک

سایز : 60*40 : 38000 تومان

Morghabi ha

کد : 1003/4

تابلو یک تکه – طرح مرغابی ها

سایز : 60*40 : 38000 تومان

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – منظره – سری سوم

Desert Sunset

کد : 1001/3

تابلو یک تکه – طرح  غروب صحرا

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Zolf Ashofte

کد : 1001/4

تابلو سه تکه – طرح  زلف آشفته

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 90*60) : 70000 تومان

Paeez v Meh

کد : 1001/5

تابلو یک تکه – طرح  پاییز و مه

سایز : 60*40 : 45000 تومان

In The Jungle

کد : 1001/6

تابلو پنج تکه – طرح  در جنگل

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : پنج تکه (سایز کل : 90*60) : 70000 تومان

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – گل – سری سوم

Roses

کد : 1002/3

تابلو یک تکه – طرح  رزهای صورتی

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Sarv Ghamat

کد : 1002/4

تابلو چهار تکه – طرح  سروقامت

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : چهار تکه (سایز کل : 90*60) : 70000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool