بایگانی دسته بندی ها: تابلو چند تکه منظره(کد 1001)

تابلو چند تکه – منظره – سری ششم

Abshar2

کد : 1001/12

تابلو سه تکه – طرح آبشار زیبا

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40 ) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 90*60 ) : 70000 تومان

Abshar1

کد : 1001/13

تابلو سه تکه – طرح آبشاری در جنگل

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40 ) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 90*60 ) : 70000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – منظره – سری پنجم

Dar yek sobh e zood

کد : 1001/10

تابلو سه تکه – طرح در یک صبح زود

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40 ) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 90*60 ) : 70000 تومان

Kashti

کد : 1001/11

تابلو یک تکه – طرح کشتی

سایز : 60*40 : 45000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – منظره – سری چهارم

Aza Bolandaye kooh

کد : 1001/7

تابلو یک تکه – طرح از بلندای کوه

سایز : 60*40 : 45000 تومان

جنگل و جاده

کد : 1001/8

تابلو چهار  تکه – طرح جنگل و جاده

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40 ) : 45000 تومان

سایز : چهار تکه (سایز کل : 80*60 ) : 68000 تومان

Montahi be ghoroob

کد : 1001/9

تابلو چهار تکه – طرح  منتهی به غروب

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : چهار تکه (سایز کل : 80*60) : 68000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

تابلو چند تکه – منظره – سری سوم

Desert Sunset

کد : 1001/3

تابلو یک تکه – طرح  غروب صحرا

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Zolf Ashofte

کد : 1001/4

تابلو سه تکه – طرح  زلف آشفته

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 90*60) : 70000 تومان

Paeez v Meh

کد : 1001/5

تابلو یک تکه – طرح  پاییز و مه

سایز : 60*40 : 45000 تومان

In The Jungle

کد : 1001/6

تابلو پنج تکه – طرح  در جنگل

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : پنج تکه (سایز کل : 90*60) : 70000 تومان

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool