تابلو چند تکه – منظره – سری سوم

Desert Sunset

کد : 1001/3

تابلو یک تکه – طرح  غروب صحرا

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Zolf Ashofte

کد : 1001/4

تابلو سه تکه – طرح  زلف آشفته

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : سه تکه (سایز کل : 90*60) : 70000 تومان

Paeez v Meh

کد : 1001/5

تابلو یک تکه – طرح  پاییز و مه

سایز : 60*40 : 45000 تومان

In The Jungle

کد : 1001/6

تابلو پنج تکه – طرح  در جنگل

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : پنج تکه (سایز کل : 90*60) : 70000 تومان

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

دیدگاهتان را بنویسید