تابلو چند تکه – گل – سری سوم

Roses

کد : 1002/3

تابلو یک تکه – طرح  رزهای صورتی

سایز : 60*40 : 45000 تومان

Sarv Ghamat

کد : 1002/4

تابلو چهار تکه – طرح  سروقامت

سایز : فقط یک تکه (سایز کل : 60*40) : 45000 تومان

سایز : چهار تکه (سایز کل : 90*60) : 70000 تومان

 

 

 

Nahveye-Sefaresh-e-Mahsool

دیدگاهتان را بنویسید